Over Mij

Op mijn 18e jaar startte ik in de verpleging. Ik wilde mensen helpen, bijstaan, een eindje meelopen. Dat is mijn hele leven zo gebleven. Actief in de gezondheidszorg zowel in de verzorging als in de psychische zorg.

De laatste jaren heb ik voornamelijk in leidinggevende functies gewerkt. Naast het werken in de zorg zocht ik naar opleidingen die zowel anderen als mijzelf verder in ontwikkeling brachten. Zo heb ik  de opleiding kunstzinnige therapie en de opleiding beeldende therapie, en ook de HBO opleiding psycho-sociale hulpverlening gevolgd.

De opleiding voor biografisch coach gaf mij waar ik naar op zoek was. Ik was geraakt door de werking die uitgaat van het biografisch gesprek. Het accent kwam te liggen op zingeving, dat waar je voor gaat en waar je voor staat. Hoe je verschijnt in de biografie, wie je bent!

Het karmaonderzoek bood een nog ruimer perspectief. Het onderzoek wat nog in volle gang is en waarin ik lerend met anderen probeer antwoorden te vinden in dit grootse gebied.