In de psychosociale hulpverlening begeleid ik mensen die aan de slag willen met hun leefsituatie waarin zich problemen voordoen op het gebied van werk, relaties en gezondheid.Lees meer.
Biografie gesprekken helpen bij het ordenen van je leven en het herontdekken van datgene wat voor jou het leven zinvol maakt. Zonder oordeel wordt er naar je levensverhaal gekeken. Zo ga je levensthema’s herkennen en opnieuw verbinden met de toekomst. Je stapt uit een oude stroom en maakt nieuwe keuzes.
Lees meer.
Achter het beeld van de biografie van dit leven gaat nog een ander beeld schuil: het beeld van de karmische biografie. Dat is de biografie die jij als individualiteit doormaakt door de tijden heen, steeds op een andere plaats en in een andere verschijningsvorm. Daar, in die karmische biografie zijn al veel dingen gebeurd, heb je veel dingen ervaren en ontwikkeld. En die werken door in het verloop van de biografie van dit leven.Lees meer.

Biografische gesprekken voor mensen die kanker hebben (gehad)

Als de diagnose is gesteld,
de eerste schrik en paniek zijn weggeëbd,
de behandelingen zijn ondergaan,
de veiligheid van de behandeling wegvalt,
je weer op eigen benen staat.
de verwerking aanvangt,
je langzaamaan weer plannen wilt maken voor de toekomst,
dan kunnen biografische gesprekken een hulpmiddel zijn om zicht te krijgen op hoe je verder wil
Een ziekte als kanker kan je kijk op je leven veranderen. Misschien vind je het moeilijk om naar de toekomst te kijken. Vraag je je af of het wel zin heeft. Door naar je biografie te kijken kun je de rode draad in je leven opnieuw vinden.

Zowel individueel als met lotgenoten kan er biografisch werk gedaan worden.

Ben je geïnteresseerd, neem dan contact op voor meer informatie.