Biografie gesprekken

Biografie gesprekken

Als biografisch coach werk ik met de levensloop. Biografie gesprekken helpen bij het ordenen van je leven en het herontdekken van datgene wat voor jou het leven zinvol maakt. Elke leeftijdsfase in de biografie heeft zijn eigen wetmatigheden.

De eerste 20 levensjaren:

Wanneer een kind opgroeit zie je langzaam zijn constitutie, zijn temperament, en zijn karakter tevoorschijn komen. De persoonlijkheid wordt steeds meer zichtbaar. Een belangrijk moment in de biografie is de eerste herinnering. Waaraan ben jij wakker geworden in dit leven? Dat moment werpt vaak licht op een heel persoonlijk thema. In de eerste 20 jaar worden  allerlei thema’s gewekt. Als kind doe je veel ervaringen op, en voor elk kind is het anders welke innerlijke reacties er komen op wat hij/zij uit de omgeving opneemt.

Van 20 tot 40:

Rond het 20e jaar ben je kind af. Vanaf dat moment is de mens doorgaans  in staat om de verantwoording te nemen voor de bagage die hij meegenomen heeft. Je ziet dan vaak jong volwassenen die de wereld willen ontmoeten om te gaan ontdekken wie zij nu werkelijk zelf zijn en wat ze in de wereld kunnen betekenen. Waar liggen hun eigen waarden? Wat zijn hun idealen? Een goed moment voor ouders om het kind op eigen benen te laten staan.

40 en verder:

Zo rond het 40e jaar is er kans dat je in de biografie weer een grote slag maakt, bijvoorbeeld van baan verandert, omdat je dan werkelijk weet waarvoor je in de wieg gelegd bent. De mouwen worden opgestroopt; er is werk aan de winkel. Het eigen initiatief wordt gevraagd, door jezelf en door de mensen om je heen. Vaak is dit een moment in de biografie die wat sturing nodig heeft.

In de biografiegesprekken die ik voer, krijg je inzicht in de werking en de zin van de gebeurtenissen in je eigen biografie. Er zijn genoeg gebeurtenissen in je leven die je niet bedacht hebt, of  die je hebt verslapen, maar die wel degelijk van grote betekenis zijn geweest in je leven. Op het spoor komen van deze gebeurtenissen betekent vaak dat je een rode draad in je leven te pakken hebt. Die rode draad in je leven gaat echter niet over wat je kunt maar waar je je mee bezighoudt met wat je nog niet goed kan.  Zo ontdek je je eigen mogelijkheden en levensdoelen en kun je sturing geven richting je toekomst.

  • De thema’s, patronen en overtuigingen worden duidelijk die jou in de weg kunnen staan om nieuwe stappen te zetten.
  • Je wordt je bewust van je thema’s en dat geeft mogelijkheden tot ontwikkeling en groei.
  • Door onderzoek te doen op basis van jouw levensverhaal komen jouw drijfveren, kwaliteiten en talenten aan het licht en kan je stappen zetten naar de toekomst.
  • In biografiegesprekken kan je je spoor weer vinden. Je ontdekt waar je mee verbonden bent, waar je hart naar uit gaat. Je neemt het stuur weer in handen
  • De energiestroom komt weer op gang.