Psychosociale hulp bij levensvragen

Is er spanning in een van deze leefgebieden dan heeft dat vaak een weerslag op de andere gebieden.

In het werk;

  • kunnen zich conflicten voordoen
  • of je merkt dat het werk niet meer past en je vraagt je af hoe het verder moet?
  • of je werk heeft je uitgeput en opgebrand.

In je relatie met andere mensen;

  • zijn er steeds terugkerende ruzies en spanningen
  • merk je dat je je steeds aan de ander aanpast
  • voel je je niet meer verbonden met de ander

Met je gezondheid gaat het niet goed;

  • je kunt er niet mee omgaan
  • je negeert signalen en pakt ze niet op
  • je leeft met de vraag hoe je met ziekte een zinvol leven kunt hebben
Binnen de psychosociale hulpverlening nemen biografiegesprekken een belangrijke plaats in.