Karma onderzoek

Karma betekent letterlijk: handelen, doen wat voor je voeten ligt. Karma is de wet van de consequenties. Alles wat je in je leven doet heeft consequenties en als de consequenties zichtbaar worden in het volgende leven noemen we het karma. Wij zijn geen onbeschreven blad als wij op aarde komen.

Iedere handeling heeft gevolgen en met de gevolgen blijf je verbonden. De positieve gevolgen geven steun, de negatieve zijn een last. Dit roept het voornemen op om in dit leven alles goed te maken. Dat kunnen wij in vrijheid doen, d.w.z. we kunnen er ja of nee tegen zeggen. Het ja of nee zeggen is vrij, de gebeurtenis of het thema niet. Dat ligt vast. Er is echter geen sprake van schuld of boete. Je kunt immers nooit goed zien en weten wat de consequenties zijn van wat je doet.

Ervaringen van de vorige keer worden omgezet in krachten voor dit leven. De thema’s liggen a.h.w. klaar. Pak je ze op of word je slachtoffer? De keuze is aan jou. Iedereen pakt zijn pakketje op een andere manier op. Zo zie je dat kinderen uit 1 gezin met dezelfde ouders verschillende thema’s oppakken en vanuit de jeugd meenemen naar de volwassenheid.

In de biografie gesprekken nemen we de kijk op karma in een onderzoekende houding mee.

Uitgangspunt is dat de mens een geestelijke kern in zich heeft die vele malen op aarde verschijnt om daar nieuwe kwaliteiten zich eigen te maken en te ontwikkelen.